Curriculum Vitae

LÜHITUTVUSTUS

Olen töötanud full-stack tarkvarainsenerina juba üle 13 aasta. Alustasin oma karjääri veebilahendusi (kodulehed, e-poed, veebirakendused) programmeerides. Seejärel olen töötanud juhtiva tarkvarainseneri ja arhitektina energeetika sektoris, full-stack programeerijana finants sektoris. Lisaks olen paralleelselt "päevatööle" töötanud vabakutselise tarkvaraarenduse konsultandina ning tarkvaralahenduste audiitorina. Oman head kogemust nii Java, PHP ja Jasvarcipt/NodeJS keeltes kui ka olen kursis erinevate tänapäevaste tehnoloogiate ning praktikatega.

TÖÖKOGEMUS

Full-Stack Tarkvarainsener
2017 - tänaseni (5a+)

Digitaalsete kanalite meeskonnas oli meeskonna peamiseks ülessandeks internetipanga arhitektuuri loomine, arendamine ja juurutamine. Internetipank sisaldab laenu taotlemise protsesse, võetud laenude teenindamise äriprotsesse, deposiidi taotlemise ja haldamise protsesse ning integreerub riigipõhiste teenuste ning backoffice teenustega.

Soome toote meeskonnas tegelesime Soome ärispetsiifiliste teenuste arendamise ja haldamisega. Lisaks tegelesime grupiüleste teenuste arendusega.

Märksõnad
MongoDB
Java
Arhitektuur
NodeJS
Mikroteenused
VueJS
Devops
Kubernetes
Openshift
Tarkvarainsener / Investor / Ettevõtja
2011 - tänaseni (11a+)

Olen ettevõtte asutaja ja tegelen freelance korras konsultandina ja tarkvara arendusega seotud teenuste pakkumisega.

Olen ka loonud Social-kit nimelise platvormi/raamistiku veebipõhiste rakenduste ja tarbijamängude loomiseks ning jooksutamiseks. Olen selle kaudu pakkunud teenuseid erinevatele Eesti digiagentuuridele

Märksõnad
PHP
Java
Arhitektuur
NodeJS
Mikroteenused
VueJS
Amazon AWS
Heroku
Clickup
WordPress
Lahenduse Arhitekt
2012 - 2017 (5a)

Töötasin ettevõttes juhtiva tarkvarainsenerina. Minu ülessanneteks oli ettevõtte veebiteenuste arhitektuuri juurutamine, tarkvara arendusega seotud riigihangetele nõuete loomine ning tellija poolne järelvalve, jooksev teenuste väiksemamahuline arendamine ja haldamine ning uute majasiseste teenuste arendamine.

Suuremad väljaspoole paistvad projektid olid Elektri- ja Gaasiandmelao arendus (läbi selle toimub kõigi elektri ja gaasi võrgu- ja müügilepoingute haldus ning mõõteandmete edastamine võrguoperaatorite ja müüjate vahel), taastuvenergia toetuste ja sertifikaatide infosüsteemi arendus.

Märksõnad
MySQL
Java
Arhitektuur
Riigihanked
Mikroteenused
Gitlab
Devops
Juunior tarkvara arendaja (PHP)
Titanium Systems OÜ
2008-2011 ( 3a)
Töötasin autorendi vahendustarkvara (SAAS) platformi nooremarendajana. Põhilisteks tehnoloogiateks oli PHP ja MYSQL. Minu põhilisteks ülessanneteks oli erinevate autorendi pakkujatega ja maksesüsteemidega liidestamise moodulite arendus.
Märksõnad
MySQL
PHP
Juunior tarkvara arendaja (PHP)
Mikare OÜ
2011 ( 1a)
Töötasin PHP ja Javascriptil põhinevatel erinevate veebilehtede, rakenduse ning veebipoodide arendamisega.
Märksõnad
MySQL
PHP
WordPress
Javascript

HARIDUSTEE

MSc - Tarkvaratehnika (Cum Laude)
Tartu Ülikool / Tallinna Tehnika Ülikool
2012-2014

Õppisin rahvusvahelisel õppekaval, mis keskendus tarkvarainseneri väljaõppele. Lisaks erialastele oskusteleomandasin ka laiemaid teadmisi ettevõtlusest. Tegu oli kahe ülikooli ühisõppekavaga, mistõttu ondiplomil mõlema ülikooli nimed.

Diplomitöö teema: "Impact of Board Dynamics in Corporate Bankruptcy Prediction: Application of Temporal Snapshots of Networks of Board Members and Companies"

BSc - Tarkvaraarendus (Cum Laude)
Eesti Infotehnoloogia Kolledž
2012-2014
Õppisin tarkvaraarenduse õppekaval ning lõpetasin kooli kiitusega (Cum Laude). Diplomitöö teema: "Development of a Self-Learning Algorithm for Product Recommender System"

OSKUSED

NodeJs, Java, PHP, Javascript, Arhitektuur, Mikroteenused, VueJS, Amazon AWS, Google Cloud, Kubernetes, WordPress, Investeerimine

AUTASUD

 • CyberSpike 2018, 3 koht
 • IEEEXtreme 7.0 85 koht 7500 seast
 • Skype Stipendium
 • IEEEXtreme 6.0 46 koht 1941 seast
 • Elioni Stipendium
 • Elisa Stipendium

KEELED

 • Eesti (emakeel)
 • Inglise (väga hea)

HUVID

 • Lohesurf
 • Jalgrattasõit
 • Matkamine
 • Investeerimine