Finantsvabaduse grupi 2021a. küsitluse kokkuvõte

Finantsvabaduse grupi 2021 aasta küsitluse tulemused

Selles postituses annan põhjaliku ülevaate Finantsvabaduse grupi 2021 aasta küsitluse tulemustest.

Olen seda küsitlust korraldanud juba aastast 2018. All pool vaatamegi, mida näitasid eelmise aasta vastused ning kuidas on vastused muutunud võrreldes varasemate aastatega. Proovin tulemusi põgusalt ka kommenteerida ning leida omapoolseid põhjendusi.

Suur tänu veelkord kõigile, kes võtsid aega ja oma vastused kirja panid. Kui sul tekib seda kokkuvõtet lugedes küsimusi või ideid, mida veel võiks uurida, siis võta kindlasti ühendust!

Mõnusat lugemist!

Continue reading

graph and line chart printed paper

Finantsvabaduse grupi 2020a. küsitluse kokkuvõte

Läks küll veidi pikalt, aga siin on lubatud kokkuvõte Finantsvabaduse grupi 2020 aasta küsitluse tulemustest. Lisaks tulemuste presenteerimisele võrdlesin tulemusi ka eelneva kahe aasta tulemustega.

Tulemusi eelneva aastaga võrreldes, tasub silmas pidada seda, et pea 77% inimestest ütles, et nad eelmine aasta sellele küsitlusele ei vastanud või ei mäleta kas tegid seda, seega on valim erinev, kuid tulemused peaksid siiski keskmist olukorda peegeldama.

Küsitlusele vastas lausa 762 inimest. Siinkohal suur tänu kõigile, kes aega leidsid ja küsimustiku ära täitsid. Vastanute arv oli 6% suurem kui eelneval aastal (719 vastanut).

Varasemate aastate kokkuvõtted:

Vastanute arvu võrdlus aastate lõikes

1. Sugu

Nii nagu ka varasemal aastal, olid küsitlusele vastates mehed aktiivsemad. Finantsvabaduse Facebook’i grupi statistika järgi on grupis 45% naisi ja mehi 55%, kuid vastanute seas oli jaotus vastavalt 26% ja 74%.

Naised näiteks investeerivad meestest veidi rohkem aktsiatesse ja kinnisvarasse ning neil on portfellis veidi suurem raha osakaal. Samas mehed investeerivad naistest veidi rohkem laenudesse ja börsil mitte noteeritud ettevõtetesse.

Sooline jaotus küsitlusele vastanute vahel

2. Vanus

Vastanute vanuseline jaotus oli taaskord sisuliselt identne varasemate aastatega ning vastab ka Facebook’i grupi liikmete vanuselisele jaotusele.

Näiteks nooremad investorid panevad meelsamini raha krüptovaradesse ja neil on suurem aktsiate osakaal kui vanematel investoritel, samas investeerivad nooremad vähem kinnisvarasse.

3. Investeerimiskogemuse pikkus

Võrreldes 2019 aastaga on investorite keskmine investeerimiskogemuse pikkus veelgi suurenenud. Samuti on tore see, et on oluliselt vähem inimesi, kes pole investeerimisega veel alustanud. Kui 2018 aastal oli see 8.7% siis 2020 aasta lõpuks kõigest 2.6%. Loodetavasti langeb see number käesoleval aastal nulli lähedale.

Näiteks oodatult näitavad andmed trendi, et mida suurem on investeerimiskogemus, seda suurem on keskmine tootlus.

Vastanute investeerimiskogemuse pikkus

4.Portfelli suurus

Keskmine portfelli suurus on võrreldes varasemate aastaga jätkanud kasvamist. Kindlasti on üks osa sellel, et vastanute seas on märkimisväärselt vähem inimesi, kes polnud veel investeerimisega alustanud ning tõenäoliselt on investorid tänu heale tootlusele ning aasta jooksul kogutud säästude näol suutnud oma portfelle kasvatada. Sellele viitab ka 2020 aastal suurem keskmine portfelli tootlus ning suurenenud säästumäär võrreldes eelnevate aastatega.

Vastanute portfelli suurus

5.Portfelli tootlus

Portfelli tootlus on samuti võrreldes varasemate aastatega näidanud korralikku kasvu. See on iseenesest loogiline, kuna tulemused näitasid, et kõige populaarsem varaklass vastanute hulgas on aktsiad ning aktsiad on 2020 aastal pakkunud üldiselt väga head tootlust.

Vastanute portfelli tootluse suurus

6.Säästumäär

Säästumäär on võrreldes 2019 aastaga oluliselt paremaks läinud. Võib-olla on see selle pärast, et seoses koroonaga ei ole enam kulutusid nii suured ning pigem raha säästetakse ja investeeritakse.

Vastanute säästumäär

7.Peamine sissetulekuallikas

Sissetuleku allikate osas on tõusnud nii palgatöö kui ka investeeringute osakaal, kuid on pisut vähenenud ettevõttluse osakaal.

Vastanute peamine sissetulekuallikas

8.Tootluse ennustus järgnevaks aastaks

Järgneva aasta tootluse hinnang oli samuti sisuliselt sama mis eelneval aastal. Küsitlusele vastanud investorid on 2021 aasta väljavaadete osas pigem positiivselt meelestatud.

Vastanute ennustus järgneva aasta portfelli tootluse osas

9.Varaklassid

Minu jaoks kõige põnevama tulemuse andis taaskord varaklasside küsimuse vastused. Varaklasside osas on selgelt näha trendi – võrreldes 2019 ja 2018 aastaga on laenude populaarsus ja osakaal portfellis jätkuvalt vähenenud. Lisaks sellele on vähenenud ka kinnisvara ja raha osakaal. Seose sellega on portfelli lisatud raha või rebalanseerimise tulemusel kasvanud hüppeliselt aktsiate osakaal. Iseenesest on see loogiline, kuna aktsiaturud pakkusid 2020 aastal üldiselt kõrget tootlust.

Vastanute suurim varaklass portfellis.
NB! Varasematel aastatel pole krüptovarade ja noteerimata ettevõtete osakaalu küsitud.

Kokkuvõte

Kui vaadata kõigi küsimuste vastuseid, siis saame kokku tüüpilise finantsvabaduse grupi liikme persoona:

Olen 30 aasta vanune meesterahvas ja olen investeerimisega tegelenud üle 3 aasta. Oma peamise sissetuleku saan palgatööst ning oma sissetulekust suutsin 2020 aastal iga-kuiselt kõrvale panna keskmiselt 27% (+12%). Minu investeerimisportfell on 15 000€ (+3000€) suurune ja portfellis on mul põhiliselt aktsiad. 2020 aastal teenis minu portfell 10% tootlust. Arvan, et suudan 2021 aastal saada paremat tootlust kui eelneval aastal.

Kui sul on mõni idee või ettepanek, millise nurga alt võiks veel tulemusi uurida, siis anna kindlasti teada. Täiendan seda kokkuvõtet või teen hoopis uue postituse.

Finantsvabaduse grupi 2019a. küsitluse kokkuvõte

Nii nagu lubatud, tegin ülevaate Finantsvabaduse grupi 2019 aasta küsitluse tulemustest. Lisaks küsitluse tulemuste presenteerimisele võrdlesin tulemusi ka eelneva aasta tulemustega. Etteruttavalt ütlen ära, et eelneva aastaga võrreldes erilisi üllatusi ei esinenud.

Tulemusi eelneva aastaga võrreldes, tasub silmas pidada seda, et pea 75% inimestest ütles, et nad eelmine aasta sellele küsitlusele ei vastanud, seega on valim erinev, kuid tulemused peaksid siiski keskmist olukorda peegeldama.

Küsitlusele vastas lausa 719 inimest. Siinkohal suur tänu kõigile, kes aega leidsid ja küsimustiku ära täitsid. Vastanute arv oli 25% suurem kui eelneval aastal (576 vastanut). Kes soovib eelmise aasta tulemusi vaadata, siis need on saadaval selles postituses.

Vastanute arvu võrdlus

Continue reading

Finantsvabaduse grupi 2018a. küsitluse vastuste suur kokkuvõte

Nii nagu küsimustele vastamise üleskutses lubatud, tegin ülevaate Finantsvabaduse grupi 2018 aasta küsitluse tulemustest. Küsitlusele vastas kokku 575 inimest. Siinkohal suur tänu kõigile, kes aega leidsid ja küsimustiku ära täitsid.

See kokkuvõttev postitus on jagatud küsimuste kaupa peatükkideks. Iga peatüki all on toodud ära küsimuse tulemused/jaotus ning tulemuste lühikommentaar. Lisaks, mõne küsimuse puhul uurisin seoseid teiste küsimuste vastustega võrreldes sügavamalt. Mõnel juhul filtreerisin välja vastused/seosed, mida oli arvuliselt liiga vähe, et usaldusväärseid järeldusi saaks teha. Hetkel jäid kokkuvõttest välja vabateksti vastused, kuna neid on keeruline ja aeganõudev gruppeerida. Plaan on teha nende kohta eraldi postitus, kus on põnevamad vastused välja toodud.

Head lugemist!

Continue reading