Nii nagu lubatud, tegin ülevaate Finantsvabaduse grupi 2019 aasta küsitluse tulemustest. Lisaks küsitluse tulemuste presenteerimisele võrdlesin tulemusi ka eelneva aasta tulemustega. Etteruttavalt ütlen ära, et eelneva aastaga võrreldes erilisi üllatusi ei esinenud.

Tulemusi eelneva aastaga võrreldes, tasub silmas pidada seda, et pea 75% inimestest ütles, et nad eelmine aasta sellele küsitlusele ei vastanud, seega on valim erinev, kuid tulemused peaksid siiski keskmist olukorda peegeldama.

Küsitlusele vastas lausa 719 inimest. Siinkohal suur tänu kõigile, kes aega leidsid ja küsimustiku ära täitsid. Vastanute arv oli 25% suurem kui eelneval aastal (576 vastanut). Kes soovib eelmise aasta tulemusi vaadata, siis need on saadaval selles postituses.

Vastanute arvu võrdlus

1. Sugu

Nii nagu ka eelmisel aastal, olid küsitlusele vastates mehed aktiivsemad. Finantsvabaduse Facebook’i grupi statistika järgi on grupis 46% naisi ja mehi 54%, kuid vastanute seas oli jaotus vastavalt 34% ja 66%.

Positiivse uudisena võib mainida, et aasta jooksul on Finantsvabaduse Facebook’i grupis sooline osakaal 1 protsendipunkti võrra võrdsustunud (ehk aasta jooksul on naisi grupiga rohkem liitunud kui mehi).

Sooline jaotus küsitlusele vastanute vahel

2.Vanus

Vastanute vanuseline jaotus oli sisuliselt identne eelmise aastaga ning vastab ka Facebook’i grupi liikmete vanuselise jaotusega. Jaotus on ka loogiline, kuna üldjuhul hakatakse rahaasjade ja investeerimise peale mõtlema ning sellega tegelema 20ndate teises pooles, kui haridustee on läbi või lõppemas ning sissetulekud hakkavad kasvama.

Vastanute vanuseline jaotus

3.Investeerimiskogemuse pikkus

Võrreldes 2018 aastaga on suurenenud investorite keskmine investeerimiskogemuse pikkus, mis võib olla seletatav sellega, et aasta on juba möödas ja kogemus on suurem. Samuti on tore see, et on palju vähem inimesi, kes pole investeerimisega veel alustanud. Loodetavasti langeb see number käesoleval aastal veelgi.

Vastanute investeerimiskogemuse pikkus

4.Portfelli suurus

Keskmine portfelli suurus on võrreldes 2018 aastaga samuti kasvanud. Kindlasti on üks osa sellel, et on märkimisväärselt vähem inimesi, kes polnud veel investeerimisega alustanud ning tõenäoliselt on investorid tänu heale tootlusele ning aasta jooksul kogutud säästude näol suutnud oma portfelle kasvatada.

Vastanute portfelli suurus

5.Portfelli tootlus

Portfelli tootlus on samuti võrreldes 2018 aastaga näidanud viisakat kasvu. See on iseenesest loogiline, kuna tulemused näitasid, et kõige populaarsem varaklass vastanute hulgas on aktsiad ning aktsiad on 2019 aastal pakkunud väga head tootlust.

Vastanute portfelli tootluse suurus

6.Säästumäär

Säästumäär on võrreldes 2018 aastaga pisut kehvemaks läinud. Võib-olla on see selle pärast, et majandusel läheb hästi ja seetõttu suunatakse rohkem raha tarbimisse, kuid samahästi võib see olla lihtsalt statistiline viga.

Vastanute säästumäär

7.Peamine sissetulekuallikas

Sissetuleku allikate osas samuti võrreldes eelneva aastaga üllatusi ei esinenud. Veidike on tõusnud ettevõtjate osakaal ning inimeste arv, kelle peamine sissetuleku allikas on säästud.

Vastanute peamine sissetulekuallikas

8.Tootluse ennustus järgnevaks aastaks

Järgneva aasta tootluse hinnang oli samuti sisuliselt sama mis eelneval aastal. Küsitlusele vastanud investorid on väljavaadete osas positiivselt meelestatud ning ei näe 2020 aastal majanduslanguse riski realiseerumist.

Vastanute ennustus järgneva aasta portfelli tootluse osas

9.Varaklassid

Minu jaoks kõige põnevama tulemuse andis varaklasside küsimus. Varaklasside osas on selgelt näha trendi – võrreldes 2018 aastaga on laenude populaarsus ja osakaal portfellis on vähenenud. Lisaks sellele on vähenenud ka kinnisvara ja raha osakaal. Seega on portfelli lisatud raha või rebalanseerimise tulemusel kasvanud aktsiate osakaal. Iseenesest on see loogiline, kuna aktsiaturud pakkusid 2019 aastal üldiselt kõrget tootlust ning vähemalt Eestis tabasid ühisrahastust erinevad negatiivsed uudised.

Kokkuvõte

Kui vaadata kõigi küsimuste vastuseid, siis saame kokku tüüpilise finantsvabaduse grupi liikme persoona:

Olen 30 aasta vanune meesterahvas ja olen investeerimisega tegelenud üle 3 aasta. Oma peamise sissetuleku saan palgatööst ning oma sissetulekust suutsin 2019 aastal iga-kuiselt kõrvale panna keskmiselt 15% (-2%). Minu investeerimisportfell on 12 000€ (+4 500€) suurune ja portfellis on mul põhiliselt aktsiad ja laenud. 2019 aastal teenis minu portfell 10% (+2.5%) tootlust. Arvan, et suudan 2020 aastal saada paremat tootlust kui eelneval aastal.

Kui sul on mõni idee või ettepanek, millise nurga alt võiks veel tulemusi uurida, siis anna kindlasti teada. Täiendan seda kokkuvõtet või teen hoopis uue postituse.

Related Posts

Kommenteeri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.