Nii nagu küsimustele vastamise üleskutses lubatud, tegin ülevaate Finantsvabaduse grupi 2018 aasta küsitluse tulemustest. Küsitlusele vastas kokku 575 inimest. Siinkohal suur tänu kõigile, kes aega leidsid ja küsimustiku ära täitsid.

See kokkuvõttev postitus on jagatud küsimuste kaupa peatükkideks. Iga peatüki all on toodud ära küsimuse tulemused/jaotus ning tulemuste lühikommentaar. Lisaks, mõne küsimuse puhul uurisin seoseid teiste küsimuste vastustega võrreldes sügavamalt. Mõnel juhul filtreerisin välja vastused/seosed, mida oli arvuliselt liiga vähe, et usaldusväärseid järeldusi saaks teha. Hetkel jäid kokkuvõttest välja vabateksti vastused, kuna neid on keeruline ja aeganõudev gruppeerida. Plaan on teha nende kohta eraldi postitus, kus on põnevamad vastused välja toodud.

Head lugemist!

1. Sugu

Küsimus: Sinu sugu

Sooline jaotus protsentuaalselt

Küsitlusele vastates olid mehed aktiivsemad, kuna Finantsvabaduse Facebooki grupi statistika järgi on grupis 45% naisi ja mehi 55%, kuid vastanute seas oli jaotus vastavalt 34% ja 66%. Kokku vastas küsitlusele 380 meest ja 195 naist.

2. Vanus

Küsimus: Sinu vanus

Vanuseline jaotus

Vastanute vanuseline jaotus ühtib enam-vähem Facebooki grupi enda toodud vanuselise statistikaga.

Protsentuaalne seos vanuse ja investeerimiskogemuse vahel

Kuna vanuse osas ei suutnud ma ühtegi põnevat seost mõne teise küsimusega leida, siis otsustasin graafikule panna vanuse seose investeerimiskogemuse pikkusega. See seos tegelikult midagi põnevat ei reeda, vaid peakski kinnitama trendi, et mida vanem oled, seda suurem võiks olla ka sinu investeerimise kogemus.

3. Investeerimiskogemuse pikkus

Küsimus: Kui pikk on sinu investeerimiskogemus?

Investeerimiskogemuse pikkuse jaotus

Pea 45% vastanutest pole investeerimisega alustanud või on investeerimisega tegelenud kuni 2 aastat. Väga suur osa, lausa 76%, on tegelenud investeerimisega kuni 5 aastat, ehk pole veel oma portfelliga majanduskriisist läbi tulnud. Kõigest 8-10% vastanutest on oma portfelliga 2007-2008 aasta kriisi omal nahal tundnud.

Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja portfelli suuruselt esimese varaklassi vahel

Investeerimise kogemuse küsimuse juures otsustasin vaadata, milline seos on kogemuse pikkuse ja suuruselt esimene varaklass portfellis vahel. Graafikult on näha, et aktsiad on ühtlaselt populaarsed, samas kinnisvara osakaal suureneb kogenumate investorite portfellides, mis on seletatav sellega, et kinnisvara vajab suuremat algkapitali. Vastupidiselt on laenud populaarsemad väiksema kogemusega investorite osas, mis samuti on seletatav sellega, et laenudesse investeerimine läbi ühisrahastuse ei vaja oluliselt suurt algkapitali.

4. Portfelli suurus

Küsimus: Kui suur on hinnanguliselt sinu investeerimisportfell täna?

Portfelli suuruse jaotus

Vastanute portfellide suurus jaguneb üsna ühtlaselt. 8% vastanutest pole investeerimisega veel alustanud. Pea pooltel vastanutest on portfell suurus 1 kuni 10 000 eurot. 80% vastanutest omab portfell suuruses 1 kuni 100 000 eurot ning 12% vastanutest saavad uhkustada portfelliga, mille suurus on üle saja tuhande euro.

5. Portfelli tootlus

Küsimus: Kui suur on hinnanguliselt sinu portfelli 2018 aasta keskmine tootlus (inflatsiooni eelne)?

Portfelli tootluse jaotus

Negatiivset või alla inflatsiooni tootlust näitasid 16% vastanutest. 44% vastanutest suutsid näidata 7-12% tootlust. Üle 12% tootlust suutsid näidata 16% vastanutest.

Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja portfelli tootluse vahel

Portfelli tootluse juures huvitas mind see, kas investeerimise kogemus mõjutas ka portfelli tootlust. Graafikult on näha tõesti trendi, mis viitab, et mida suurem on investori kogemus, seda suuremat tootlust suutis ta 2018 aastal näidata.

6. Säästumäär

Küsimus: Kui suur on hinnanguliselt sinu 2018 aasta keskmine säästumäär

Säästumäära jaotus

50% Klubisse kuulusid 15% vastanutest. Alla 10% oma sissetulekutest suutsid säästa 24% vastanutest ning ülejäänud, 61%, vastanutest säästsid 10-49% sissetulekutest.

7. Sissetuleku allikas

Küsimus: Sinu peamine sissetulek pärineb?

Peamise sissetuleku allika jaotus

Enamik, 75%, vastanute peamine sissetuleku allikas oli palgatöö, 16% olid ettevõtjad ning ülejäänud 9% said oma peamise sisse tuleku muudest allikatest (investeeringud, toetused, säästud või muud).

8. Tootluse ennustus 2019 aastaks

Küsimus: Arvan, et 2019 aastal on minu portfelli tootlus suurem kui käesoleval aastal

2019 aasta tootluse ennustuse jaotus

Lausa 84% vastanutest ennustas, et järgmine (2019) aasta pakub sama või paremat tootlust kui lõppenud (2018) aasta. Ainult 16% vastanutest ennustas kehvemat tulemust kui eelneval aastal.

Minu jaoks oli see üllatav, vaadates kuidas aktsiaturud aasta punaselt lõpetasid, oleks oodanud palju suuremat pessimismi. Otsustasin asja lähemalt uurida.

Protsentuaalne seos investeerimiskogemuse ja 2019 aasta tootluse ennustuse vahel

Nimelt vaatasin, kuidas on see arvamus seotud investeerimiskogemuse pikkusega. Vastuste trend oli selgelt selles suunas, et mida suurem oli investori kogemus, seda konservatiivsem oli ta tuleva aasta tootluse väljavaadete osas.

9. Varaklassid

Küsimus: Sinu portfelli varaklassid [Suuruselt esimene/teine/kolmas varaklass portfellis]

Varaklasside jaotus

Kõige populaarsem varaklass vastanute seas oli aktsiad (sh. fondid), teisena olid laenud ning kolmandana kinnisvara. Pea 8% vastanutest omas portfellis ainult 1 varaklassi ning 41% vastanutel oli portfellis esindatud mitte rohkem kui 2 varaklassi.

Protsentuaalne seos tootluse ja portfelli suurima varaklassi vahel

Varaklasside osas huvitas mind see, kui suurt tootlust suutsid investorid teha võrdluses sellega, milline oli nende suurim varaklass portfellis. Graafikult on näha, et investorid, kellel oli suurim investeeringute osakaal aktsiates, tegid üsna kehva tulemuse võrreldes näiteks laenude ja kinnisvara usku olevatest investoritest. Tulemus on üsna loogiline, kuna aktsiaturud lõpetasid 2018 aasta üldiselt punases, kuid laenu- ja kinnisvara turg olid üsnagi stabiilsed ja pakkusid investoritele head tootlust.

Kokkuvõte

Kui vaadata kõigi küsimuste vastuseid, siis saame kokku tüüpilise finantsvabaduse grupi liikme persoona:

Olen 30 aasta vanune meesterahvas ja olen investeerimisega tegelenud pea 3 aastat. Oma peamise sissetuleku saan palgatööst ning oma sissetulekust suutsin 2018 aastal iga-kuiselt kõrvale panna keskmiselt 17%. Minu investeerimisportfell on 7500€ suurune ja portfellis on mul põhiliselt aktsiad ja laenud. 2018 aastal teenis minu portfell 7.5% tootlust. Arvan, et suudan 2019 aastal saada paremat tootlust kui eelneval aastal.

Kui sul on mõni idee või ettepanek, millise nurga alt võiks veel tulemusi uurida, siis anna kindlasti teada. Täiendan seda kokkuvõtet või teen hoopis uue postituse.

Related Posts

6 thoughts on “Finantsvabaduse grupi 2018a. küsitluse vastuste suur kokkuvõte

 1. Marge Konsa ütleb:

  Aitäh uuringu tegemise eest. Oleks huvitav teada, milline on vastanute põhjal keskmine naisinvestori profiil.

  1. Taavi ütleb:

   Tänan kommentaari eest.

   Kui teha persoona sama loogika järgi, kui keskmise investori oma ja filtreerida välja ainult naiste vastused. Saab enamvähem sama tulemuse. Pisut väiksem on portfelli keskmine suurus ja investeerimise kogemus kui keskmiselt. Samas naisi vastas ka vähem, seega on vea protsent ka suurem.

   “Olen 30 aasta vanune naisterahvas ja olen investeerimisega tegelenud pea 2 aastat. Oma peamise sissetuleku saan palgatööst ning oma sissetulekust suutsin 2018 aastal iga-kuiselt kõrvale panna keskmiselt 17%. Minu investeerimisportfell on 3500€ suurune ja portfellis on mul põhiliselt aktsiad ja laenud. 2018 aastal teenis minu portfell 7.5% tootlust. Arvan, et suudan 2019 aastal saada paremat tootlust kui eelneval aastal.”

   1. Marge Konsa ütleb:

    Naisinvestori portfelli suuruse erinevus keskmisest on siiski üsna märgatav. Kas võib olla, et keskmisega võrreldes suurte, üle 100 000 euroste portfellide omanikud on eeskätt mehed?

    1. Taavi ütleb:

     See oleneb kuidas seda vaadata ka, ma tegelikult võtsin portfelli osas mediaan vastuse ja selle keskmise, kuna vastused on antud vahemikuna. Seepärast ma väga portfelli suuruse osas ei julgeks suuri järeldusi teha, kuna vastus on vahemikuna ja naisi vastas ka vähem ja seega võib vea suurus olla oluline. 🙂

 2. rahakratt ütleb:

  Päris äge, ma vastasin ka! Ca 3 aastat tegutsenud ja kindlasti pigem konservatiivne vend.

  1. Taavi ütleb:

   Tänud 🙂 Ma tahaks kindlasti korrata seda selle aasta lõpus ja siis saab juba aastaid võrrelda ka. Aga anna veel vihjeid, mis vastasid, raalin sind välja sealt vastajate seast 😀

Kommenteeri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.